Tolerancje i odchyłki

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCJA WYKONANIA

Klasy jakości powierzchni wg EN 10277

Stan Klasa*
1 2 3 4
Dopuszczalna
głębokość wady
max 0,3 mm
dla d ≤ 15 mm;

max 0,02 x d
dla 15 < d ≤ 100 mm;

max 0,3 mm
dla d ≤ 15 mm;

max 0,02 x d
dla 15 < d ≤ 75 mm;

max 1,5 mm
dla d > 75 mm;

max 0,2 mm
dla d ≤ 20 mm;

max 0,01 x d
dla 20 < d ≤ 75 mm;

max 0,75 mm
dla d > 75 mm;

bez pęknięć powstających w
procesie wytwarzania
Maksymalny procent
dostawy o większej
niż ustalono wadliwości
4% 1% 1% 0,2%

d = nominalna średnica pręta lub odległości między równoległymi bokami prętów kwadratowych i sześciokątnych
* Jeżeli nie podjęto żadnych uzgodnień przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu, przyjmuje się wykonanie powierzchni w klasie 1.

Odchyłki prostości wg EN 10278

Wyrób Grupa stali Wymiar nominalny [mm] Max odchyłka [mm/m]
Pręty okrągłe < 0,25% C 1,0
≥ 0,25% C, stale stopowe i ulepszane cieplne 1,5
Stale nierdzewne, narzędziowe, łożyskowe 1,0
Pręty kwadratowe i sześciokątne < 0,25% C ≤ 75mm 1,0
≥ 0,25% C, stale stopowe i ulepszane cieplne ≤ 75mm 2,0
Stale nierdzewne, narzędziowe, łożyskowe ≤ 75mm 1,0

Tolerancja wykonania przekroju poprzecznego wg EN 10278

Wymiar nominalny Klasa dokładności wykonania wg ISO 286-2
h6 h7 h8 h9 h10 h11
[mm]
od 3 do 6 -0,008 -0,012 -0,018 -0,030 -0,048 -0,075
powyżej 6 do 10 -0,009 -0,015 -0,022 -0,036 -0,058 -0,090
powyżej 10 do 18 -0,011 -0,018 -0,027 -0,043 -0,070 -0,110
powyżej 18 do 30 -0,013 -0,021 -0,033 -0,052 -0,084 -0,130
powyżej 30 do 50 -0,016 -0,025 -0,039 -0,062 -0,100 -0,160
powyżej 50 do 80 -0,019 -0,030 -0,046 -0,074 -0,120 -0,190