Polityka jakości

Firma MPC METAL jest producentem i dystrybutorem przetworzonych wyrobów stalowych. Politykę Jakości naszej spółki wyznaczają działania, które przede wszystkim koncentrują się na Klientach i ciągłej poprawie jakości naszych procesów i wyrobów.

Dążymy do takiej organizacji procesów przebiegających w firmie, aby każdy Klient otrzymał wyrób, który zamówił, przy jednoczesnym uzyskaniu takich relacji ekonomicznych, które umożliwią dalszy rozwój naszej Spółki.

Włączając się w te nurty wymagań, a zarazem potrzeb Spółki i naszych Klientów realizujemy go przez następujące cele:

 

Wdrożenie, utrzymanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001 daje podstawy organizacyjne do osiągnięcia zamierzonej przez Spółkę i oczekiwanej przez Klienta jakości, przy współudziale i z pomocą wszystkich pracowników.

Zarząd Spółki deklaruje zobowiązanie do: